آرشیو روزانه: جولای 18, 2018

فرق آندومتریوز و آدنومیوز

فرق آندومتریوز و آدنومیوز آندومتریوز یعنی وجود بافت شبیه آندومتر (غدد و استروما ) در خارج از حفره آندومتر. شایع ترین مناطقی که گرفتار آندومتریوز می شوند ، تخمدان ها و صفاق لگنی هستند ، ولی آندومتریوز ممکن است در هر جایی از بدن ( مثلا بافت اسکار سزارین ، ریه ) ایجاد شود . […]

read more »