کیست تخمدان

دکتر شهناز شایان فر | متخصص زنان و جراح زیبایی زنان

کیست تخمدان

کیست تخمدان

کیست تخمدان کیست تخمدان عبارتست از کیست های مملو از مایعات که در تخمدان یا روی آن و در ابعاد و تعداد مختلف تشکیل می

بیشتر بخوانید