تنگ کردن واژن با لیزر 

دکتر شهناز شایان فر | متخصص زنان و جراح زیبایی زنان