ضرورت انجام تست پاپ اسمیر

دکتر شهناز شایان فر | متخصص زنان و جراح زیبایی زنان

سرطان واژن

سرطان واژن

سرطان واژن فقط بین 1 الی 2 درصد سزطان های مجاری تناسلی از بافت های واژینال ناشی می شوند. سرطان سلول اسکواموس مسوول حدود 90

بیشتر بخوانید