ضرورت انجام تست پاپ اسمیر

دکتر شهناز شایان فر | متخصص زنان و جراح زیبایی زنان

زگیل تناسلی

زگیل تناسلی

یکی از شایعترین بیماری های انتقال یابنده از طریق رابطه جنسی (STD) زگیل تناسلی است.که بوسیله ویروس HPV ایجاد می شود. تقریباً نیمی از افراد

بیشتر بخوانید